ყვითელი ამბები ყვითელი ფურცელი

მაკა ზამბახიძის სექსუალური ფოტოები “ინსტაგრამიდან”

მომ­ღე­რა­ლი მაკა ზამ­ბა­ხი­ძე მუდ­მი­ვად სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრშია. მა­კამ გა­სულ თვეს “ოქ­როს ტალ­ღა­ზე” წლის სა­უ­კე­თე­სო მომ­ღე­რა­ლი ქა­ლის ნო­მი­ნა­ცი­ა­ში გა­ი­მარ­ჯვა და ახალ სიმ­ღე­რებ­ზეც აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობს. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მუ­სი­კა­ლუ­რი კა­რი­ე­რის კვალ­დაკ­ვალ მაკა აქ­ტი­უ­რად ზრუ­ნავს სა­კუ­თარ იმიჯ­ზეც. მომ­ღე­რა­ლი სა­უ­კე­თე­სო ფორ­მა­შია. სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში თი­ნე­ი­ჯერ ქა­ლიშ­ვილ­თან ერ­თად გა­და­ღე­ბულ ფო­ტო­ებ­ზე კო­მენ­ტა­რებ­ში ხში­რად უწე­რენ, რომ დებს უფრო ჰგვა­ნან, ვიდ­რე დედა-შვილს.

 

მომ­ღე­რა­ლი 2 წლის წინ მო­რაგ­ბე მი­ხე­ილ ჩო­ხელ­ზე და­ქორ­წინ­და. მაკა და მიშა დიდ­ხანს მა­ლავ­დნენ თა­ვი­ანთ ურ­თი­ერ­თო­ბას, თუმ­ცა, როცა ოჯა­ხის შექ­მნა გა­და­წყვი­ტეს, ეს ხმა­მაღ­ლა გა­ნა­ცხა­დეს.

მომ­ღე­რა­ლი ოჯახ­თან ერ­თად წყნეთ­ში, პა­ტა­რა და მყუდ­რო სახ­ლში ცხოვ­რობს.

 

მსგავსი მასალები