მსოფლიო

როგორ გამოიყურება პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ხანძრიდან სამი თვის შემდეგ

უკვე სამი თვე გა­ვი­და, რაც პა­რი­ზის ღვთის­მშობ­ლის ტა­ძარ­ში ხან­ძა­რი გაჩ­ნდა და უძ­ვე­ლე­სი ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­გე­ბო­ბა მთლი­ა­ნად გა­ნად­გუ­რე­ბას გა­და­ურ­ჩა. Time წერს, რომ დღემ­დე არის სა­შიშ­რო­ე­ბა, ჭე­რის თა­ღე­ბი ჩა­მო­ინ­გრეს და ტაძ­რის სტრუქ­ტუ­რა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად და­ზი­ან­დეს.

მთა­ვა­რი არ­ქი­ტექ­ტო­რი გა­მო­ცე­მას­თან სა­უბ­რი­სას ამ­ბობს, რომ რის­კი მცი­რეა, თუმ­ცა საფრ­თხის ბო­ლომ­დე შეს­წავ­ლა წლის ბო­ლომ­დე შე­უძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა.

სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ნოტრ-და­მის აღ­სად­გე­ნად აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ო­ბენ, ქვეყ­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა, ემა­ნუ­ელ მაკ­რონ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ტაძ­რის სარ­ე­კონ­სტრუქ­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი 5 წე­ლი­წად­ში უნდა დას­რულ­დეს.

ნა­ხეთ, Time-ის ფო­ტო­ე­ბი, რო­გორ გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა ტა­ძა­რი ხან­ძრი­დან სამი თვის შემ­დეგ.

მსგავსი მასალები