მსოფლიო

ბოდიბილდერი მღვდელი

ბელ­გო­რო­დის ოლ­ქში მოღ­ვა­წე რუსი მღვდე­ლი მაქ­სიმ პას­ტუ­ხო­ვი სო­ფე­ლ ივა­ნოვ­კის ეკ­ლე­სი­ის წი­ნამ­ძღვა­რია. მამა მაქ­სი­მი ბო­დი­ბილ­დე­რია. სო­ფელ­ში მან მარ­თლმა­დი­დებ­ლუ­რი სპორ­ტუ­ლი კლუ­ბი შექ­მნა, რო­მე­ლიც წმინ­და იო­სებ ბელ­გო­რო­დე­ლის სა­ხე­ლო­ბის არის. კლუბ­ში ყვე­ლა ასა­კის ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია ვარ­ჯი­ში.

 

„ჩვენს კლუბ­ში არა მხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რად, არა­მედ – სუ­ლი­ე­რა­დაც ვი­თარ­დე­ბი­ან. ვცდი­ლობთ, ცხოვ­რე­ბის ჯან­საღ წესს მივ­ყვეთ,“ – ამ­ბობს მღვდე­ლი.

მაქ­სი­მი შე­ჯიბ­რე­ბებ­შიც მო­ნა­წი­ლე­ობს, ბო­დი­ბილ­დე­რე­ბის ად­გი­ლობ­რივ კონ­კურ­სში მან მე­სა­მე ად­გი­ლი და­ი­კა­ვა.

მსგავსი მასალები