ყვითელი ამბები ყვითელი ფურცელი

ყვე­ლა­ფე­რი ერთი უწყი­ნა­რი მე­სი­ჯით და­ი­წყო…

რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ჯერ არ და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლან და და­ნიშ­ნუ­ლე­ბი არი­ან, თუმ­ცა მათი სიყ­ვა­რუ­ლის ამ­ბა­ვი ბევ­რის­თვის მო­უ­ლოდ­ნე­ლი აღ­მოჩ­ნდა.

წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი და და­უ­ჯე­რე­ბე­ლიც არა­ფე­რია, მაგ­რამ ნიშ­ნო­ბამ­დე, რომ­ლის ფოტო თა­ვად სა­პა­ტარ­ძლომ სა­კუ­თარ “ინ­სტაგ­რამ­ზე” გა­ავ­რცე­ლა, ინ­ტერ­ნეტ­სა­ზო­გა­დო­ე­ბა გა­ა­ო­ცა, რად­გან მა­ნამ­დე მათი ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას არა­სად გა­უ­ჟო­ნავს…

თუ რა­ტომ აღ­მოჩ­ნდა პრო­დი­უ­სერ ნოე სუ­ლა­ბე­რი­ძი­სა და მის სა­ქარ­თვე­ლოს ჯა­ნეტ ქერ­დი­ყოშ­ვი­ლის სიყ­ვა­რუ­ლის ამ­ბა­ვი მო­უ­ლოდ­ნე­ლი, ამა­ზე თა­ვად ნოე სუ­ლა­ბე­რი­ძე პა­სუ­ხობს:

“ალ­ბათ იმი­ტომ, რომ მა­ნამ­დე ყურ­მოკ­ვრი­თაც არა­ვის არ სმე­ნია ჩვენ­ზე არა­ფე­რი. შე­ნიღბვა კარ­გად მო­ვა­ხერ­ხეთ… სხვა­თა შო­რის, ყვე­ლა გვე­უბ­ნე­ბა, რომ ერ­თმა­ნეთს ვგა­ვართ და ძა­ლი­ან ვუხ­დე­ბით, ხში­რად გვწე­რენ კი­დე­ვაც. ეს პი­რა­დად ჩემ­თვის ძა­ლი­ან სა­სი­ა­მოვ­ნოა” – გვე­უბ­ნე­ბა ნოე.

ჯა­ნე­ტი კი გვიყ­ვე­ბა, რომ ყვე­ლა­ფე­რი ერთი უწყი­ნა­რი მე­სი­ჯით და­ი­წყო:

“ნოე თბი­ლის­ში იყო, მე – მოს­კოვ­ში. ამი­ტომ თა­ვი­დან ტე­ლე­ფო­ნით გვქონ­და კო­მუ­ნი­კა­ცია… წლე­ბია, ერ­თმა­ნეთს შო­რი­დან ვიც­ნობთ, უბ­რა­ლოდ, მა­ნამ­დე მე­გობ­რუ­ლი კონ­ტაქ­ტიც კი არ გვქო­ნია“.

ერ­თად ყოფ­ნის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ად­ვი­ლად მი­ი­ღეთ?

ჯა­ნე­ტი: ზო­გა­დად ასე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა ცხოვ­რე­ბა­ში ძა­ლი­ან რთუ­ლია, თუმ­ცა იმ­დე­ნად ერ­თნა­ი­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი და ხა­სი­ა­თი გვაქვს, რომ ბევ­რი ფიქ­რი არ დაგ­ვჭირ­ვე­ბია.

ნოე, რო­გორ აუხ­სე­ნი სიყ­ვა­რუ­ლი ჯა­ნეტს?

“გაბ­რა­ზე­ბულ­ზე”… ხოლო სი­ტყვე­ბის ფორ­მუ­ლი­რე­ბას რაც შე­ე­ხე­ბა, ვთვლი, რომ ეს პი­რა­დუ­ლია და ის ორ ადა­მი­ანს შო­რის უნდა რჩე­ბო­დეს.

ჯა­ნე­ტი:

ნო­ეს­გან ხე­ლის თხოვ­ნა ძა­ლი­ან ემო­ცი­უ­რი მო­მენ­ტი იყო ჩემ­თვის… ყვე­ლა გოგო თა­ვის ცხოვ­რე­ბა­ში ამ მო­მენტზე ოც­ნე­ბობს და ბედ­ნი­ე­რი ვარ, რომ ნოემ ყვე­ლა­ფე­რი სწო­რად და ლა­მა­ზად გა­ა­კე­თა.

რა გრძნო­ბაა მა­მა­კა­ცის­თვის, რო­დე­საც მე­უღ­ლე „მის სა­ქარ­თვე­ლოა“?

რა თქმა უნდა, ძა­ლი­ან სა­სი­ა­მოვ­ნო და სა­ა­მა­ყოა, როცა შენს მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს ასე­თი ტი­ტუ­ლი აქვს. თუმ­ცა, ერ­თად ყოფ­ნის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­ში გა­დამ­წყვე­ტი არც „მის სა­ქარ­თვე­ლოს“ სტა­ტუ­სი და არც „პრა­იმ შოუს წამ­ყვა­ნო­ბაა“.

წყარო: AMBEBI.GE

მსგავსი მასალები