Tag : განსაკუთრებული ისტორია

საზოგადოება

“ნამდვილი მზე! სულ რომ იღიმოდა!” – ანა მამულაშვილის განსაკუთრებული ისტორია

cnobisfurceli
ჟურნალისტ ანა მამულაშვილის ხანმოკლე, მაგრამ საინტერესო ისტორია სიმსივნით დაავადებული ადამიანებისთვის მაგალითად უნდა იქცეს.